Дерматологія

Дерматологія – напрямок клінічної медицини, що вивчає функції та структуру шкіри в нормі і при патології, взаємозв’язок хвороб шкіри з іншими патологічними станами організму.

Дерматологія тісно пов’язана з іншими галузями клінічної медицини: венерологією, педіатрією, інфекційними та внутрішніми хворобами, ендокринологією, хірургією, гінекологією та акушерством, невропатологією, офтальмологією, психіатрією та ін.

Часто дерматологію об'єднують з венерологією – вченням про венеричні хвороби. Таким чином існує об'єднана медична спеціальність – дерматовенерологія, а лікар, який лікує такі хвороби, – дерматовенеролог.