Наукова робота розкриває нове розуміння ролі жирових клітин в зниженні когнітивних функцій – тобто здатності розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію – і нейродегенерації, що також призводить і до деменції.

Важливо Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Потенційна мішень

На експресію важливих білкових маркерів в жирових клітинах, а також в гіпокампі, впливає активація петлі ампліфікації окислювача Na / K-АТФази. Це й може погіршити функцію мозку і привести до захворювань нервової системи.

З'ясувалося, що саме вироблення пептиду NaKtide в жирових клітинах пригнічує сигнальну функцію цього ферменту Na / K-ATPase.

Вчені кажуть, що окислювальний стрес, який викликає західна дієта, підвищує вироблення запальних цитокінів (це клас невеликих пептидів та білків що регулюють міжклітинні і міжсистемні взаємодії в організмі, включаючи виживання клітин, стимуляцію або пригнічення їхнього росту). А також змінює білкові маркери пам'яті і пізнання в гіпокампі.

Ми прагнули продемонструвати, що передача сигналів Na, K-АТФази грає центральну роль в індукції змін в певних областях мозку, особливо в гіпокампі. Це має вирішальне значення для пам'яті і когнітивних функцій,
– пояснив старший автор Джозеф I Шапіро.

Як відзначають автори дослідження, петля ампліфікації окислювача Na / K-АТФази є потенційною мішенню для втручання при зниженні когнітивних функцій і нейродегенерації.