З минулих робіт відомо, що навчальні результати залежать від комбінації генетичних та біологічних факторів, а також довкілля. Проте думки про значущість конкретних зовнішніх змінних розходяться.

Також на тему Як кількість братів і сестер впливає на психічне здоровʼя

Нове дослідження успішності дітей

У новітньому дослідженні вчені перевірили результати учасників програми PISA 2018 – Міжнародної програми оцінки освітніх досягнень студентів. Це дослідження проводиться кожні три роки з метою оцінити функціональну грамотність і здатність застосовувати знання на практиці у школярів різних країн.

У 2018 році в PISA брали участь близько 600 тисяч 15-річних дітей із 79 країн. Учні проходили тести з читання, математики та інших наук. Результати тестування перевели до еквівалентних балів IQ для детального аналізу.

В рамках PISA 2018 також оцінювалися деякі психологічні фактори, такі як ставлення до вчителів, рівень освіти батьків, самооцінка навчальної успішності студентів, підтримка батьків, шкільна мотивація, загальна самооцінка, прагнення самостійності та інші.

Що найбільше впливає на успішність дітей

За допомогою регресійного аналізу вчені виявили, що самооцінка навчальної компетентності студентів найбільше корелювала з балами PISA. Таким чином, ті студенти, які оцінювали свої навчальні навички вище, зазвичай мали найкращі академічні результати.

Ще одним важливим фактором, який впливав на бали PISA, був рівень освіти батьків, особливо матері. Це вказує на те, що освітній статус матері, який може відображати інтелектуальну атмосферу та значущість освіти у сім'ї, суттєво впливає на академічну успішність дитини.

Цікаво, що ставлення студентів до вчителів та оцінка якості викладання, а також загальний рівень самооцінки студентів не корелювали з балами PISA так сильно, як інші фактори. Однак прагнення до самостійності, пов'язане з мотивацією та свідомістю, асоціювалося з високими результатами у тестах.