Такі дані нового дослідження "Витрати на охорону здоров'я і доступ до лікування", яке провели експерти Київської школи економіки та компанії IQVIA за ініціативи Американської торговельної палати в Україні та Асоціації виробників інноваційних ліків.

Також на тему: МВС вимагає ввести відповідальність за виробництво і продаж підроблених вакцин

Закупівля ліків в Україні

На інноваційне лікування в Україні держава витрачає 17% видатків Державного бюджету, виділених на закупівлю лікарських засобів, що є найменшим показником серед референтних країн, де такі витрати складають у середньому 60%.

При цьому Україна витрачала 35% виділених коштів на некатегоризовані лікарські засоби (БАДи, вітаміни, традиційні та рослинні препарати) та на ліки без доведеної ефективності, що суттєво більше, ніж в референтних країнах. Також в Україні відсутні правила регулювання ціни на генерики, на які виділялося 48% від загальних коштів на лікарські засоби.


Витрати на закупівлю ліків в Україні / Фото ACC

Крім того, що в Україні обсяг видатків Державного бюджету, які виділено на закупівлю ліків значно менший у порівнянні з сусідніми країнами, виділені кошти використовуються неефективно, що негативно впливає на загальний рівень системи охорони здоров’я в Україні,
– зазначив Андрій Ковальов, керівник консалтингових проєктів Київської школи економіки.

Доступність інноваційного лікування має прямий вплив на загальний рівень здоров’я населення – про це свідчить досвід сусідніх країн. Вільний доступ до сучасних та ефективних ліків може покращити основні показники якості функціонування системи охорони здоров’я, які в Україні є найнижчими у порівнянні з референтними країнами.

За даними Світового банку, середня тривалість життя українських чоловіків складає 67 років, тоді як в Польщі – 74 роки. А рівень смертності дітей до 1 року в Україні найвищий серед країн Східної Європи – 7,5 на 1000 новонароджених.

Раціональне використання бюджету на закупівлю ліків

Фінансування доступу до інноваційного лікування можливо забезпечити в межах наявного бюджету через перерозподіл витрат згідно із запропонованими в дослідженні рекомендаціями.


Раціональне використання бюджету / Фото ACC

Проведене дослідження – це перелік ефективних інструментів для відповідальних органів державної влади, який допоможе розширити доступ до якісного інноваційного лікування для пацієнтів. Експерти компаній-членів Палати готові надати професійну підтримку, щоб необхідні зміни запрацювали в Україні якнайшвидше,
– додав Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.

За результатами дослідження було також встановлено, що в порівнянні з Чехією, Угорщиною, Латвією, Польщею та Словаччиною, в Україні витрати на охорону здоров’я найменші. Цей показник складає до 3,6% ВВП, в той час, як у Латвії – від 5,9%, а в Чехії – 7,5%.

Згідно з даними за 2019 рік, в Україні державні витрати на лікарські засоби на одну людину склали 9 євро, в той час, як у Польщі – 115 євро, а в Словаччині – 243 євро.

Усі зацікавлені сторони повинні вжити низку заходів, щоб ситуація з доступом до якісного інноваційного лікування у нашій країні покращилася. Досвід референтних країн показує, які кроки потрібно вжити, і головне, як це впливає на основні показники системи охорони здоров’я. Оскільки інвестиції в здоров’я мають прямий вплив на подальший розвиток держави та на її економічний добробут,
– зазначив Віталій Гордієнко, Голова ради директорів Асоціації виробників інноваційних ліків (АПРаД)

Україна щороку може заощаджувати до 40% витрат, передбачених Державним бюджетом на лікарські засоби – це близько 4,3 мільярда відповідної статті витрат Державного бюджету 2020 року, виділених на лікарські засоби. Зробити це можна завдяки комплексу інструментів, які слід запровадити на рівні держави: ввести політику ціноутворення на генерики, широке використання угод керованого доступу та контроль за призначеннями лікарських засобів. Також важливо повноцінно запровадити оцінку медичних технологій, процедуру співоплати та зовнішнє цінове реферування.


Якість охорони здоров'я в країнах Європи / Фото ACC