Законопроектом №1498 внесено зміни до таких законів:

Перше речення частини першої статті 17 Закону "Про лікарські засоби" після слів "ліцензії на імпорт лікарських засобів" доповнено словами "(крім АФІ)";

Частину другу статті 9 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" після слів "імпорту лікарських засобів" доповнено словами "(крім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів)";

Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт"” виключено.