Освіта

Так, рівнем дошкільної підтримки в Україні дітей з аутизмом задоволені лише 5,2% батьків та 14,3% фахівців, підтримки дітей у молодших класах – відповідно 8,4% і 17,2%, у середніх і старших класах – 3,8% і 14,3%, у вищих навчальних закладах 4,3% і 11,4%. Всі інші відповіли, що вони "дещо" і "повністю" незадоволені.

Читайте також: Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Найвищою виявилася й традиційна незадоволеність батьків і фахівців рівнем доступу до професійних послуг та сервісів (98,4% і 80,1%), а також місцевою інфраструктурою розвитку й дозвілля людей з аутизмом – 97,5% і 82,8% відповідно.

Фізичний та психологічний стан

Таку ж одностайність обидві цільові аудиторії продемонстрували, відповідаючи на запитання про вплив COVID-19 на фізичний і психологічний стан людей з аутизмом у 2021 році. Оцінку "вкрай негативно" поставили 52,5% батьків і 45,7% фахівців, а ще 30% батьків і 48,6% фахівців обмежилося менш категоричною – "негативно". Пов’язані з пандемією обмеження та їхніми наслідки значно зменшили й можливості родин та фахівців брати "максимальну й активну" участь у навчанні та підтримці дітей-аутистів.

Інформування громадян

На цьому негативному фоні дещо виділяється ситуація з рівнем інформованості та доступу до інформації про аутизм: кожен третій батько та кожен другий фахівець відповіли, що в цілому вони залишаються задоволеними станом справ у цій сфері. Однак, самого факту насиченості ринку інформацією про аутизм вже недостатньо, оскільки це ніяк не вирішує високий суспільний запит не просто на інформацію, а саме на систематизовану інформацію – методологічні посібники, науково-практичні курси та програми, чіткі прикладні матеріали тощо.

Яскравим свідченням такого суспільного запиту є найбільш актуальні проблеми, які визначили опитувані:

На яких проблемах наголосили батьки дітей з аутизмом

  1. Вкрай низький рівень підтримки від держави.
  2. Відсутність програм навчання батьків та психологічної підтримки сімей, які виховують дитину з аутизмом.
  3. Гострий дефіцит чи повна відсутність кваліфікованих спеціалістів з аутизму у невеликих містах та селах.
  4. Висока вартість приватних послуг з корекції, реабілітації та дозвілля в умовах відсутності альтернативи з боку держави.
  5. Відсутність компетенцій у педіатрів та сімейних лікарів у виявленні аутизму та інформаційній підтримці родин.

На яких проблемах наголосили фахівці з аутизму

  1. Відсутність державної програми підготовки фахівців у сфері аутизму, високовартісне приватне навчання.
  2. Відсутність державного забезпечення матеріалами для навчання та корекції, низька поінформованість педагогів та лікарів первинної ланки щодо РАС.
  3. Низька кваліфікація більшості діючих фахівців та їх невміння працювати з аутистами.
  4. Відсутність чітких корекційних програм та критеріїв оцінювання аутистів для вчителів у школах.
  5. Неприйняття батьками проблеми аутизму і їх недостатня участь у роботі з особливими дітьми.

Про опитування

Опитування проводилося 10 – 31 грудня 2021 р. на всій території України. Участь в онлайн-опитуванні взяло понад 300 респондентів, з яких 43% визначили себе фахівцями з питань аутизму, 57% – батьками та близькими родичами дітей з аутизмом. Організатор дослідження – МГО «Дитина з майбутнім»(Київ) – зауважує, що опитування не є репрезентативним, але загалом воно об’єктивно відображає громадську думку і є важливим соціальним маркером, який, за відсутності в Україні репрезентативних соціологічних досліджень такого роду, є дієвим інструментом оцінки стану аутизму в Україні-2021 як для його активних учасників, так і для державних інституцій, що займаються підтримкою і створенням в Україні умов для розвитку всіх громадян з інвалідністю.