Нове дослідження впливу грошей

Дослідження ґрунтувалося на даних, що включають близько півмільйона анкет та генетичних профілів, доступних через UK Biobank та Psychiatric Genomics Consortium. Вчені встановили кореляцію між особистими характеристиками учасників (з анкет) та генетичними варіаціями, а також визначили причинно-наслідкові зв'язки для кожної пари "характеристика – генетичні варіації".

Також на тему Чому люди бояться вступати у стосунки

Як ключові характеристики були обрані особистий і сімейний дохід, рівень соціальної ізоляції та когнітивні здібності, останні з яких допомогли відокремити другорядні фактори. Для кожної характеристики проводився повногеномний пошук асоціацій, а потім аналогічний процес застосовувався до індексу бідності, що ґрунтується на перших трьох параметрах. Виявлена ​​сильна кореляція між індексом бідності та когнітивними здібностями не стала відкриттям.

Як впливає заробіток на психічне здоровʼя

Низький дохід не пов'язаний з аутизмом та БАР, але є причиною збільшення ризику тривожних розладів, великого депресивного розладу та ПТСР, а також знижує ризик ОКР та анорексії. Шизофренія та СДУГ можуть покращувати фінансове становище залежно від обставин. Однак результати для СДУГ виявилися неоднозначними через плейотропію (вплив одного гена на кілька фенотипічних рис) генів.

Механізм виявлених причинно-наслідкових зв'язків може бути різним і його визначення не входило до мети дослідження – це завдання для майбутніх робіт. Імовірно, у людей із деякими психічними розладами знижена працездатність, через що падає і дохід.

Інші захворювання вимагають регулярного приймання ліків чи постійного спостереження, що призводить до збільшення витрат. Крім того, деякі стани викликають соціальну ізоляцію та комунікативні труднощі, що також може знижувати потенційний заробіток.

Автори дослідження підкреслюють, що наявність генетичних варіантів, пов'язаних із бідністю чи психічними розладами, не означає, що ці стани генетично зумовлені. Результати показують, що рівень доходу є значним чинником психічного здоров'я, і ​​усунення бідності може значно покращити здоров'я багатьох людей.